Aktivitetskonsulterna i Dalarna

Uthyrning av långfärdsskridskor

Vi räknar med att uthyrningen öppnar torsdagen den 9 januari.

Öppettider
Januari kl. 10 – 15
Februari kl. 10 – 16

Utrustning
Skridskor – Zandstra
Pjäxor – Alpina
Isdubbar – Zandstra
Medtag helst egen hjälm.

Priser
Heldag: 350 kr
Upp till 2 h: 200 kr
Vid eventuell förbokning görs detta via mejl till upplevelser@sjosidanfalun.se

Tel: 079-313 76 67
Förbokningar gäller endast för heldagshyra och utrustningen hämtas då senast kl. 10:30 vid
hyrestillfället.

VILLKOR VID HYRA AV LÅNGFÄRDSSKRIDSKOR

  • Skridskoåkningen sker under eget ansvar och på egen risk.
  • Kund ansvarar själv för lämplig utrustning/klädsel/skydd.
  • Isdubbarna ska bäras på rätt sätt under hela skridskoturen.
  • Skridskoskenorna får endast användas på isen. ALDRIG gå med dem på land
  • Aktivitetskonsulterna i Dalarna har rätt att återta uthyrd utrustning/avbryta hyrestiden om kund uppträder oansvarigt. I
  • sådana fall återbetalas ej någon hyresavgift.
  • Hyrd utrustning ska återlämnas på avtalad tid, i ursprungligt skick och antal. Vid skadad eller förlorad utrustning är kunden ersättningsskyldig.
  • Utrustningen ska vara rengjord vid återlämnandet.
  • Kund är skyldig att meddela Aktivitetskonsulterna i Dalarna omedelbart vid eventuella förseningar på tel. 073 – 9907422

Hjälp till att vårda och uppträda varsamt i naturen. Ta med dig alla ev. sopor tillbaka.

Vi önskar alla en härlig dag ute på isen!